Parrot MINIKIT SMART 2011

Actievoorwaarden – Parrot MINIKIT SMART

1. Koop tussen 16 mei 2011 en 30 juni 2011 een Parrot Minikit Smart met een actiesticker. De actie is uitsluitend geldig voor de Parrot Minikit Smart ter waarde van 99 euro.

2. Vul hieronder de originele, ingevulde actie-coupon in. Stuur deze actie-coupon in een voldoende gefrankeerde envelop samen met een kopie van uw aanschafbon naar:
Parrot-actie, Postbus 1381, 5004 BJ Tilburg.

3. Aanschafdatum uiterlijk 30 juni 2011.
Indienen aanvraag uiterlijk tot 15 juli 2011; de poststempel dient als bewijs.

4. Onleesbare of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

5. Betaling geschiedt binnen 6 weken na aanvraag. Een bedrag van 20 euro zal gestort worden op het genoemde bank- of girorekeningnummer.

6. Slechts één aanbod per huishouden. Aanvrager dient over een adres in Nederland of Belgie te beschikken. Deze actie loopt alleen in Nederland en Belgie.

7. Er zijn 10.000 actieverpakkingen beschikbaar en alleen verkrijgbaar bij officiële Parrot-verkooppunten.

8. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het storten van het retourbedrag op uw rekening.

9. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend voor de Nederlandse rechter worden gebracht.